Wyróżnienie artykułu autorstwa doktorantów LAF przez firmę AMAZON

Wyróżnienie artykułu autorstwa doktorantów LAF przez firmę AMAZON 150 150 audioakustyka.org

Firma Amazon na swojej głównej stronie Science przedstawia najnowsze artykuły i referaty, które powstają w ramach prac badawczych. W ten sposób został wyróżniony referat pt. „Mispronunciation detection in non-native (L2) English with uncertainty modeling”, autorów: Daniel Korzekwa, Jaime Lorenzo-Trueba, Szymon Zaporowski, Shira Calamaro, Thomas Drugman, Bozena Kostek, zaakceptowany na konferencję ICASSP, który powstał we współautorstwie z LAF, WETI, PG.

Pan Daniel Korzekwa (pracownik firmy AMAZON), doktorant prof. B. Kostek, jest głównym autorem tej publikacji.

https://www.amazon.science/publications/mispronunciation-detection-in-non-native-l2-english-with-uncertainty-modeling