Zakres badań

Podstawowy profil działalności LAF

ZAKRES BADAŃ AKREDYTOWANYCH (nr laboratorium badawczego AB 1576):

 1. Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych
  • Równoważny poziom dźwięku A
   Zakres: (22 – 136) dB
   Metoda pomiarowa bezpośrednia
  • Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń)
  • Zgodność z metodą opisaną w załączniku Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (Dz.U. 2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F

Badania prowadzone przez Laboratorium Akustyki Fonicznej wykonywane są przy wykorzystaniu aparatury najwyższej klasy oraz w zgodności z normami. Laboratorium specjalizuje się w badaniach z zakresu pomiarów:

 1. Hałasu w środowisku, tj.:
  • Hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (pomiary akredytowane)
  • Hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych oraz tramwajowych
  • Hałasu pochodzącego od lotnisk
 2. Hałasu w pomieszczeniach, tj. hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 3. Systemów elektroakustycznych, w tym:
  • Pomiarów charakterystyk oraz parametrów głośników
  • Pomiarów charakterystyk oraz parametrów mikrofonów
  • Audiometrycznych pomiarów słuchawek powietrznych i kostnych
 4. Izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych

Nie znalazłeś tego czego szukałeś?

Skontaktuj się z nami a na pewno spróbujemy pomóc Ci w rozwiązaniu problemu!