Monthly Archives :

listopad 2017

Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE Multimedia Communications Services and Security.
Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE Multimedia Communications Services and Security. 1024 720 audioakustyka.org

Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, PG uzyskała nagrodę „best paper” w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu „Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification” przygotowanego…

read more