Monthly Archives :

styczeń 2017

Prof. Bożena Kostek otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing
Prof. Bożena Kostek otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing 150 150 audioakustyka.org

Prof. Bożena Kostek otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing w uznaniu pracy redaktora technicznego dla czasopisma IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing w kadencji (2013-2016).

read more