Monthly Archives :

kwiecień 2018

Nagroda na konferencji GAMBIT 2018
Nagroda na konferencji GAMBIT 2018 150 150 audioakustyka.org

Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie im. Profesora Ryszarda Krystka za najlepszą prezentację w Sesji Młodych Naukowców. Tematem prezentacji był Akustyczny monitoring ruchu…

read more