Polityka Jakości

Laboratorium Akustyki Fonicznej

Podstawowym celem funkcjonowania Laboratorium Akustyki Fonicznej jest utrzymanie skutecznego, efektywnego systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, aktualnych wydań dokumentów PCA dotyczących laboratoriów badawczych, wymagań przepisów prawa oraz wymagań własnych a także  jego ciągłe doskonalenia w celu podnoszenia poziomu zadowolenia i spełnienia wymagań klientów przy zachowaniu bezstronności i poufności informacji.

Cele realizowane są poprzez:

 • wykonywanie badań w sposób rzetelny, terminowy i profesjonalny,
 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki profesjonalnej,
 • przykładanie najwyższej uwagi do wymagań klientów oraz jakości przeprowadzanych w laboratorium badań,
 • wykonywanie badań sprawdzonymi metodami badawczymi, gwarantującymi wiarygodność wyników,
 • wykonywanie badań wyłącznie przez kompetentny, bezstronny i niezależny personel.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje, że zapewnia:

 • kompetentny, wykwalifikowany i przeszkolony personel do wykonywania badań,
 • odpowiednie warunki pracy w tym nowoczesne wyposażenie laboratorium oraz środki na jego utrzymanie i bieżący nadzór
 • utrzymanie sprawnego procesu komunikacji poprzez właściwe delegowanie zadań
  i uprawnień dla Kierownictwa laboratorium,
 • przeprowadzanie przeglądów zarządzania w celu oceny poprawności a także skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania w laboratorium,
 • środki finansowe oraz zasoby konieczne do realizacji założonych celów i zadań laboratorium

Personel laboratorium zapoznał się i rozumie Politykę jakości oraz obowiązującą dokumentację systemu zarządzania a także przestrzega ustaleń wynikających z obowiązujących w laboratorium dokumentów.

Polityka Jakości laboratorium poddawana jest okresowym przeglądom w celu oceny jest aktualności
i przydatności w realizacji założonych celów laboratorium.

miejsce i data wystawienia:
Gdańsk, 9 czerwca 2014

Najwyższe kierownictwo:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła,
prof. zw. Politechniki Gdańskiej