Aktualności

Nagroda Distinguished Service Medal Award dla prof. Bożeny Kostek

Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytną nagrodę Distinguished Service Medal Award, przyznaną przez towarzystwo naukowe  Audio Engineering Society (AES). Medal został wirtualnie wręczony przez prof. Jonathana Wynera Prezydenta AESu na ceremonii otwarcia 150 edycji Konwencji Audio Engineering (1-4.06.2021). Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu „ponad trzydziestu lat oddanej pracy na rzecz Towarzystwa jako członek zarządu sekcji, dyrektor…

Wyróżnienie artykułu autorstwa doktorantów LAF przez firmę AMAZON

Firma Amazon na swojej głównej stronie Science przedstawia najnowsze artykuły i referaty, które powstają w ramach prac badawczych. W ten sposób został wyróżniony referat pt. „Mispronunciation detection in non-native (L2) English with uncertainty modeling”, autorów: Daniel Korzekwa, Jaime Lorenzo-Trueba, Szymon Zaporowski, Shira Calamaro, Thomas Drugman, Bozena Kostek, zaakceptowany na konferencję ICASSP, który powstał we współautorstwie…

Nagroda na konferencji GAMBIT 2018

Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie im. Profesora Ryszarda Krystka za najlepszą prezentację w Sesji Młodych Naukowców. Tematem prezentacji był Akustyczny monitoring ruchu drogowego, przygotowywany wspólnie z Maciejem Blaszke i prof. Bożeną Kostek. Konkurs przeprowadzony został podczas 12. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 w dniach 12-13…

Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE Multimedia Communications Services and Security.

Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, PG uzyskała nagrodę „best paper” w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu „Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification” przygotowanego wspólnie z prof. Bożeną Kostek i prof. Andrzejem Czyżewskim. IX Międzynarodowa Konferencja IEEE Multimedia Communications Services and Security (IEEE MCSS) odbyła się w dniach 16-17…

Pani dr. Gražina Korvel z wizytą w LAF

Pani dr. Gražina Korvel z Uniwersytetu w Wilnie (Institute of Mathematics and Informatics) przebywała w Laboratorium Akustyki Fonicznej (WETI, PG)  w dniach 12-17.12.2016 r. w ramach umowy ERASMUS+. Aktualnie, trwają ustalenia dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych w dziedzinie analizy i syntezy mowy.

Nagroda Polskiej Sekcji Audio Engineering Society

Pani Magda Plewa, doktorantka prof. Bożeny Kostek, otrzymała nagrodę Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za referat pt. „GRAPHICAL REPRESENTATION OF MUSIC SET BASED ON MOOD OF MUSIC” na Międzynarodowym Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET, ISSET’2015 w Warszawie.

Nagroda zarządu głównego AES

Prof. Bożena Kostek otrzymała nagrodę Zarządu Głównego (Board of Governors Award) towarzystwa naukowego Audio Engineering Society podczas ceremonii otwarcia 139 Konwencji AES.

Pierwsze akredytowane laboratorium PG

Laboratorium Akustyki Fonicznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek jako pierwsze laboratorium naszej uczelni uzyskało akredytację przyznawaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzającą zgodność funkcjonowania laboratorium z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytacja laboratoriów badawczych jest zgodnie ze strategią Politechniki Gdańskiej jednym z zadań realizowanych w ramach obszaru jakości. Akredytacja PCA stanowi obiektywny…

  • 1
  • 2