Doktoranci

Uczestnicy studium doktoranckiego pod kierownictwem prof. Bożeny Kostek

mgr inż. Karolina Marciniuk

Karolina Marciniuk urodziła się w Wejherowie w 1988 roku. W 2013 ukończyła studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła dynamicznych map hałasu obszaru miasta Gdańska. W chwili obecnej jest uczestnikiem Studium Doktoranckiego, a jej zainteresowania skupiają się wokół akustyki oraz realizacji i montażu nagrań wizyjnych.

mgr inż. Piotr Hoffman

Piotr Hoffmann urodził się w Gdańsku w 1988 roku. W 2012 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na specjalności inżynieria dźwięku i obrazu uzyskując tytuł magistra inżyniera. W pracy inżynierskiej analizował algorytmy decyzyjne w kontekście skuteczności rozpoznawania mówców. Praca magisterska dotyczyła zaprojektowania systemu nagłośnieniowego dla budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą systemów nagłośnieniowych, percepcji dźwięków oraz przetwarzania sygnałów mowy.

mgr inż. Adam Kurowski

Adam Kurowski urodził się w 1991 roku w Gdańsku. W 2015 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera. W pracy inżynierskiej zajmował się przygotowaniem cyfrowego algorytmu poprawy brzmienia niskich częstotliwości miniaturowych przetworników elektroakustycznych. Tematem pracy dyplomowej magisterskiej był pomiar rozkładu pola akustycznego w otoczeniu głowy słuchacza za pomocą sondy natężeniowej oraz numeryczna symulacja zaobserwowanych zjawisk.
Jego zainteresowania naukowe to projektowanie i implementacja algorytmów cyfrowej syntezy i przetwarzania dźwięków oraz zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w szeroko rozumianej akustyce.
Jego pozostałe zainteresowania to rysunek artystyczny, grafika warsztatowa oraz kompozycja i produkcja muzyki elektronicznej.