Doktoranci

Uczestnicy studium doktoranckiego pod kierownictwem prof. Bożeny Kostek

mgr inż. Maciej Blaszke

Maciej Blaszke urodził się w 1993 roku w Wejherowie. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w katedrze Systemów Multimedialnych, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa magisterska dotyczyła analizy nagrań ruchu drogowego w kontekście identyfikacji zdarzeń w sygnale fonicznym. W pracy inżynierskiej zajmował się stworzeniem procesora efektów gitarowych na urządzenia mobilne. Podczas Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie otrzymał srebrny medal za System do prototypowania ustrojów akustycznych, zaprezentowany w ramach Student Design Competition.

Jego zainteresowania skupiają się wokół przetwarzania sygnałów, realizacji live zarówno audio i wideo, uczenia maszynowego oraz akustyki. Ponad to hobbystycznie zajmuje się modelarstwem, motoryzacją i nowinkami technologicznymi.

mgr inż. Dawid Weber

Dawid Weber urodził się w 1992 roku w Toruniu. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Temat pracy inżynierskiej dotyczył stworzenia procesora efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne, natomiast tematem pracy magisterskiej była realizacja nagrania zespołu przy użyciu różnych technik mikrofonowych wraz z subiektywną oceną wykorzystanych technik.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół realizacji nagrań zespołów oraz przetwarzania dźwięku. Pozostałe zainteresowania to tworzenie krótkometrażowych filmów, animacja komputerowa oraz muzyka rockowa.

mgr inż. Szymon Zaporowski

Szymon Zaporowski urodził się w Gdańsku w 1992 roku. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej specjalizacja Inżynieria Dźwięku i Obrazu, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca inżynierska dotyczyła stworzenia procesora efektów gitarowych na urządzenia mobilne z systemem Android, natomiast praca magisterska stworzenia syntezatora VST instrumentu strunowego wykorzystującego modelowanie falowodowe. W 2017 roku otrzymał srebrny medal na Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie w Design Competiton za System do szybkiego prototypowania ustrojów akustycznych.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z przetwarzaniem mowy, uczenia maszynowego, cyfrowej syntezy dźwięku, przetwarzania obrazu oraz szeroko rozumianej akustyki.

Zainteresowania pozanaukowe to muzyka, gra na instrumentach, literatura oraz historia, ze szczególnym uwzględnieniem gedanistyki.

Sahar Seifzadeh

Shiraz, Iran, was her birthplace. She graduated from the University of Qazvin with a Master of Science in Artificial Intelligence. Her master thesis was focused on EEG signal processing for the purpose of Cue-based Brain Computer interface consisted of different Motor Imagery tasks. In 2019, she obtained a prestigious young brain researcher award from IBRO (International Brain Research Organization) and the full grant to attend SKKU university’s Neuroimaging Research Lab (COCOAN) in Suwon-Korea under the supervision of Dr. Choong-Wan Woo.

Afterwards, she also attended Neurorehabilitation lab to get some experience in neuromodulation techniques including Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and the physiologic measurements. From 2022 she has been enrolled to a doctoral program in biomedical engineering at the Gdańsk University of Technology, as part of the BME lab. Aside from science, she is passionate about spirituality, animal care, nostalgic music, fashion design and painting.

mgr inż. Daniel Korzekwa

mgr inż. Piotr Szymański

mgr inż. Tomasz Piernicki