Doktoranci

Uczestnicy studium doktoranckiego pod kierownictwem prof. Bożeny Kostek

mgr inż. Karolina Marciniuk

Karolina Marciniuk urodziła się w Wejherowie w 1988 roku. W 2013 ukończyła studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła dynamicznych map hałasu obszaru miasta Gdańska. W chwili obecnej jest uczestnikiem Studium Doktoranckiego, a jej zainteresowania skupiają się wokół akustyki oraz realizacji i montażu nagrań wizyjnych.

mgr inż. Piotr Hoffman

Piotr Hoffmann urodził się w Gdańsku w 1988 roku. W 2012 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na specjalności inżynieria dźwięku i obrazu uzyskując tytuł magistra inżyniera. W pracy inżynierskiej analizował algorytmy decyzyjne w kontekście skuteczności rozpoznawania mówców. Praca magisterska dotyczyła zaprojektowania systemu nagłośnieniowego dla budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą systemów nagłośnieniowych, percepcji dźwięków oraz przetwarzania sygnałów mowy.

mgr inż. Adam Kurowski

Adam Kurowski urodził się w 1991 roku w Gdańsku. W 2015 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera. W pracy inżynierskiej zajmował się przygotowaniem cyfrowego algorytmu poprawy brzmienia niskich częstotliwości miniaturowych przetworników elektroakustycznych. Tematem pracy dyplomowej magisterskiej był pomiar rozkładu pola akustycznego w otoczeniu głowy słuchacza za pomocą sondy natężeniowej oraz numeryczna symulacja zaobserwowanych zjawisk.
Jego zainteresowania naukowe to projektowanie i implementacja algorytmów cyfrowej syntezy i przetwarzania dźwięków oraz zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych w szeroko rozumianej akustyce.
Jego pozostałe zainteresowania to rysunek artystyczny, grafika warsztatowa oraz kompozycja i produkcja muzyki elektronicznej.

mgr inż. Maciej Blaszke

Maciej Blaszke urodził się w 1993 roku w Wejherowie. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w katedrze Systemów Multimedialnych, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa magisterska dotyczyła analizy nagrań ruchu drogowego w kontekście identyfikacji zdarzeń w sygnale fonicznym. W pracy inżynierskiej zajmował się stworzeniem procesora efektów gitarowych na urządzenia mobilne. Podczas Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie otrzymał srebrny medal za System do prototypowania ustrojów akustycznych, zaprezentowany w ramach Student Design Competition.

Jego zainteresowania skupiają się wokół przetwarzania sygnałów, realizacji live zarówno audio i wideo, uczenia maszynowego oraz akustyki. Ponad to hobbystycznie zajmuje się modelarstwem, motoryzacją i nowinkami technologicznymi.

mgr inż. Aleksandra Dorochowicz

Aleksandra Dorochowicz urodziła się w 1992 r. w Gdańsku. Studia magisterskie ukończyła w Katedrze Systemów Multimedialnych na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej w 2016 r. Temat pracy inżynierskiej dotyczył testów subiektywnych rozpoznawania barwy instrumentów muzycznych, natomiast magisterskiej – testów subiektywnych dotyczących działania korektora graficznego z automatycznym rozpoznawaniem gatunku muzycznego. Interesuje się zagadnieniami graficznymi i muzycznymi. Wśród zainteresowań pozanaukowych wyróżnić można historię, literaturę, filologie, genetykę i sport.

mgr inż. Damian Koszewski

Damian Koszewski urodził się w 1991 roku w Gdańsku. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej magisterskiej było wykonanie testów subiektywnych w celu oceny stopnia podobieństwa instrumentów rzeczywistych i wirtualnych.

Jego zainteresowania naukowe to przetwarzanie dźwięku i obrazu oraz percepcja dźwięku. Jego pozostałe zainteresowania to produkcja i kompozycja muzyki oraz gra na instrumentach muzycznych.

mgr inż. Katarzyna Mrozik

Katarzyna Mrozik urodziła się w Gdyni. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, na kierunku Informatyka, specjalność: Distributed applications and internet services (studia w jęz. angielskim). Tematem pracy dyplomowej magisterskiej była integracyjna metoda zwiększania wiarygodności rozpoznawania znaków języka migowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w Intel Technology Poland na stanowisku stażysty – inżyniera ds. testów oraz w Oddziale Informatyki Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej na stanowisku specjalisty – administratora bezpieczeństwa.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w inżynierii biomedycznej. Jej pozanaukowe zainteresowania to muzyka, literatura francuska, geneologia, jazda konna i żeglarstwo.

mgr inż. Bartłomiej Mróz

Bartłomiej Mróz urodził się w 1993 roku w Gdańsku. W roku 2017 ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Łącznie dwa lata swych studiów odbył za granicą – po jednym roku na I i II stopniu studiów, odpowiednio: na University of Ljubljana (Słowenia) oraz Graz University of Technology (Austria). W czasie studiów w Austrii prowadził badania nad ambisonią i dźwiękiem binauralnym, co zostało zwieńczone pracą magisterską pod tytułem Externalisation and Distance in Ambisonic Rendering on Headphones (tytuł w wersji polskiej: Badanie wrażenia dystansu i efektu eksternalizacji w ujęciu ambisonicznym w odsłuchu binauralnym). Studia na Graz University of Technology zaowocowały także dalszą współpracą z Instytutem Muzyki Elektronicznej i Akustyki przy University of Music and Performing Arts Graz (Das Institut für Elektronische Musik und Akustik – IEM Graz).

mgr inż. Dawid Weber

Dawid Weber urodził się w 1992 roku w Toruniu. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Temat pracy inżynierskiej dotyczył stworzenia procesora efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne, natomiast tematem pracy magisterskiej była realizacja nagrania zespołu przy użyciu różnych technik mikrofonowych wraz z subiektywną oceną wykorzystanych technik.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół realizacji nagrań zespołów oraz przetwarzania dźwięku. Pozostałe zainteresowania to tworzenie krótkometrażowych filmów, animacja komputerowa oraz muzyka rockowa.

mgr inż. Szymon Zaporowski

Szymon Zaporowski urodził się w Gdańsku w 1992 roku. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej specjalizacja Inżynieria Dźwięku i Obrazu, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca inżynierska dotyczyła stworzenia procesora efektów gitarowych na urządzenia mobilne z systemem Android, natomiast praca magisterska stworzenia syntezatora VST instrumentu strunowego wykorzystującego modelowanie falowodowe. W 2017 roku otrzymał srebrny medal na Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie w Design Competiton za System do szybkiego prototypowania ustrojów akustycznych.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z przetwarzaniem mowy, uczenia maszynowego, cyfrowej syntezy dźwięku, przetwarzania obrazu oraz szeroko rozumianej akustyki.

Zainteresowania pozanaukowe to muzyka, gra na instrumentach, literatura oraz historia, ze szczególnym uwzględnieniem gedanistyki.