Pomiary akustyczne / ekspertyzy / konsultacje

Akredytowane laboratorium Politechniki Gdańskiej

Laboratorium
Akustyki Fonicznej

Laboratorium Akustyki Fonicznej powstało w 2012 roku na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (rozporzadzenie Rektora Pol. Gd.). Kierownikiem Laboratorium jest prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG. Laboratorium specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów akustycznych z zakresu akustyki środowiska, akustyki budowlanej oraz systemów elektroakustycznych. Wyposażenie pracowni pomiarowej stanowi aparatura wysokiej klasy a pomiary przeprowadzane są w zgodności z międzynarodowymi normami.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego (hałas pochodzący od zakładów oraz instalacji przemysłowych) – nr AB 1576.

LAF - Certyfikat PCA