Struktura organizacyjna

W zgodności z normą ISO 17025:2005
prof Bozena Kostek
Kierownik Laboratorium

prof. dr hab. inż Bożena Kostek, prof zw. PG

Prof. Bożena Kostek, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, zatrudniona na stanowisku prof. zw. Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pełni funkcję kierownika Laboratorium Akustyki Fonicznej. W 2010 r. B. Kostek uzyskała tytuł Fellow nadany przez tow. naukowe Audio Engineering Society. Badania prowadzone przez prof. Kostek w interdyscyplinarnej dziedzinie inżynierii dźwięku, która leży na pograniczu akustyki, nauk kognitywnych i informatyki, zaowocowały wieloma osiągnięciami naukowymi w postaci licznych publikacji (ponad 500) oraz wdrożeniami.

Kierownik Jakości

mgr inż. Paweł Spaleniak

Paweł Spaleniak urodził się w 1987 roku w Gdyni. W 2011 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa polegała na stworzeniu systemu automatycznej analizy poziomu emisji reklam nadawanych w TV. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą tworzenia aplikacji związanych z przetwarzaniem sygnałów wizyjno-fonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem programowania w języku C++. Zajmuje się wykonywaniem grafiki komputerowej, głównie na potrzeby aplikacji internetowych. Ponadto interesuje się adaptacją akustyczną wnętrz oraz rejestracją, realizacją i montażem dźwięku.

Kierownik Techniczny

dr inż. Józef Kotus

Józef Kotus ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w 2001 roku zdobywajac tytul magistra inzyniera. W 2008 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską której promotorem była prof. Bożena Kostek. Jego rozprawa dotyczyła zastosowania technologii informatycznych dla celów monitorowania hałasu i zapobiegania ubytkom słuchu wywołanych hałasem. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa Audio Engineering Society oraz Europejskiego Towarzystwa Akustycznego. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych, w tym 11 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 32 artykułów wydanych w czasopismach recenzowanych. Jest również współautorem rozdziałów opublikowanych w wydawnictwie Spinger. Ma duże doświadczenie w tworzeniu algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych i wizyjnych. Specjalizuje się również w metodach pomiaru i zwalczania hałasu. Aktywnie uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, ponadto bierze czynny udział w ich pozyskiwaniu.