Pierwsze akredytowane laboratorium PG

Pierwsze akredytowane laboratorium PG 150 150 audioakustyka.org

Laboratorium Akustyki Fonicznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek jako pierwsze laboratorium naszej uczelni uzyskało akredytację przyznawaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzającą zgodność funkcjonowania laboratorium z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zgodnie ze strategią Politechniki Gdańskiej jednym z zadań realizowanych w ramach obszaru jakości.

Akredytacja PCA stanowi obiektywny dowód na to, że Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI działa zgodnie z najlepszą praktyką, a uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są wiarygodne.