NCN - Wizualizacja pola akustycznego

Zadania
  • Badanie zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym w otoczeniu wybranych źródeł dźwięku metodą natężeniową
  • Badanie wektorowego pola akustycznego powstającego w następstwie drgań powierzchni wybranych źródeł dźwięku metodą optyczną
  • Analiza wzajemnych oddziaływań zachodzących pomiędzy drgającymi układami mechanicznymi tworzącymi źródło dźwięku a rozkładem wektorowego pola akustycznego
  • Opracowywanie technik wizualizacji uzyskanych wyników pomiarowych wraz z elementami modelowania numerycznego
  • Analiza wyników, przygotowywanie publikacji i raportów